Travel

You are doing some online research about holiday destinations. Read the information below and answer the questions which follow. You can look at the vocabulary list if you need to.

River Seine, Paris
River Seine, Paris

Paris

'S e baile àlainn a tha ann am Paris. Gheibh thu ann à Port-adhair Ghlaschu ann an dà uair a thìde gu leth. Faodaidh tu cuideachd a dhol ann air trèan agus bheir seo nas fhaide. Tha Paris ainmeil airson cafaidhean le mìlsean blasta. Faodaidh tu a dhol a-mach airson dìnneir ann an taigh-bìdh spaideil. Chì thu dealbhan ainmeil mar am Mona Lisa ann an gailearaidhean ealain. Faodaidh tu a dhol air turas-bàta air Abhainn Seine.

Prague

Tha Prague ann an Taobh an Ear na Roinn Eòrpa. 'S e baile snog agus inntinneach a th' ann. Tha an aimsir ann am Prague teth as t-samhradh ach glè fhuar le tòrr sneachda sa gheamhradh.

Question

Which word is used to describe Paris?

Beautiful

Àlainn is the Gaelic word for 'beautiful' or 'lovely'.

Question

For what is Paris famous?

Cafés with nice desserts/sweet things.

The sentence Tha Paris ainmeil airson cafaidhean le mìlsean blasta provides the answer here. Ainmeil means 'famous' and mìlsean translates as 'desserts' or 'sweet things'.

Question

Give details of one thing the writer says you can do in Paris.

You could give one of these answers:

  • go out for dinner in a smart restaurant
  • see famous pictures in an art gallery
  • go on a boat trip

Faodaidh tu is the Gaelic for 'you can'. Chì thu means 'you can see'.