Dehongli mapiau gan ddefnyddio’r System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS)

Mapiau’r System Gwybodaeth Ddaearyddol

Mapiau digidol gyda haenau o ddata wedi eu hychwanegu atyn nhw yw mapiau’r System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS). Mae modd newid mapiau GIS i ddangos gwybodaeth benodol am le. Mae'r haenau o wybodaeth yn gallu cynnwys:

  • graddliwio ardaloedd – rhannau o’r map yn cael eu graddliwio i ddangos patrymau
  • graffiau – siartiau bar, siartiau cylch a symbolau cyfrannol yn cael eu gosod ar yr haenau
  • ffotograffau – mae modd ychwanegu ffotograffau at bwyntiau ar y map
  • llinellau llif – llinellau sy’n dangos symudiad rhwng llefydd
Move on to Test
next