Diwygwyr carchardai

Mae diwygwyr carchardai yn aml yn bobl sydd wedi eu hysbrydoli gan eu credoau crefyddol i ymgyrchu dros newid. Mae rhai mudiadau Iddewig sy’n ceisio diwygio systemau carchardai. Mae Uri L’Tzedek yn enghraifft o un o’r mudiadau hyn. Eu gweledigaeth yw creu cyfiawnder cymdeithasol wedi’i dywys gan y gwerthoedd yn y Torah.

Caplaniaid carchardai

Caplaniaid carchardai yw pobl o’r gymuned grefyddol, fel y rabbi, sy’n ymweld â charchardai i gyflawni rôl fugeiliol i unrhyw Iddew sy’n garcharor ac sydd am dderbyn y gwasanaeth.

Gall caplaniaid carchardai:

  • ddarparu gwasanaeth cwnsela i’r carcharor
  • siarad â’r carcharor os ydynt yn cael trafferthion neu’n colli eu teuluoedd
  • addoli gyda’r carcharor, oherwydd ni fedrant fynychu eu cyfarfodydd addoli cyhoeddus arferol
  • helpu’r carcharor i weld ffordd allan o’r bywyd troseddol a diwygio eu hunain
  • helpu’r carcharor i ail-ddarganfod crefydd

Mae llawer o wasanaethau caplaniaeth Iddewig yn rhoi eu hamser i garcharorion Iddewig ar draws y wlad, ee Y Gwasanaeth Caplaniaeth i Garcharorion Iddewig a sefydlwyd gan y Parchedig Michael Binstock, rabbi a fu’n gweithio â charcharorion Iddewig ers 1969.

curriculum-key-fact
Mudiadau yw diwygwyr carchardai sy’n ymgyrchu dros newid y system garchardai, ac aelodau o’r gymuned grefyddol sy’n cynnig cymorth i garcharorion yw caplaniaid carchardai.