Y mathau o gosb a’u hamcanion

Sut y mae’r mathau o gosb a’u hamcanion yn gysylltiedig?

Defnyddir gwahanol ddulliau i gosbi troseddwyr am eu troseddau. Mae pob cosb yn gysylltiedig â gwahanol amcanion.

CosbSut y mae’n cwrdd ag amcan y gosb
Carcharuatal/amddiffyn/diwygio
Tagio electronigatal/amddiffyn
Dirwyodial yn haeddiannol/gwneud iawn
Gwasanaeth cymunedoldiwygio/dial yn haeddiannol
Y gosb eithafamddiffyn/atal
Prawfdiwygio/cyfiawnhau
Question

Beth y mae cosb yn ei feddwl?

Cosb yw cosbedigaeth o berson am drosedd a gyflawnwyd ganddynt. Er enghraifft, person yn cael dedfryd o garchar am ddwyn rhywbeth.