Moesoldeb absoliwt a chymharol

Mae dau fath o foesoldeb a allai helpu i ddisgrifio dewisiadau gwahanol bobl wrth benderfynu beth sy’n iawn a beth sy’n anghywir:

  • moesoldeb absoliwt
  • moesoldeb cymharol

Moesoldeb absoliwt

Os credwch mewn moesoldeb absoliwt byddwch yn credu bod yna gwrs gweithredu iawn i’w ddilyn mewn penbleth foesol a’i fod yn wir ym mhob sefyllfa pa bynnag ddiwylliant, traddodiad crefyddol, amser neu oed ydych.

Sut fyddai dilynwr y math yma o foesoldeb yn ymateb i’r gorchymyn na ladd? Byddent yn ceisio sicrhau na fyddent yn cymryd rhan mewn unrhyw ladd, a fyddai’n effeithio ar eu barn am bethau fel rhyfel, erthylu neu ewthanasia. Byddent yn dweud bod y pethau hyn yn anghywir bob tro.

Moesoldeb cymharol

Os credwch mewn moesoldeb cymharol, byddwch yn cytuno y gallai fod angen dilyn gwahanol gwrs gweithredu mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Sut fyddai dilynwr y math yma o foesoldeb yn ymateb i’r gorchymyn na ladd? Bydden nhw'n cytuno bod lladd yn ddrwg. Ond, bydden nhw'n edrych ar nifer o enghreifftau eraill hefyd. Er enghraifft, efallai bydden nhw'n dweud bod angen lladd mewn sefyllfa arbennig, megis erthylu babi pe bai parhau gyda’r beichiogrwydd yn arwain at eni plentyn anabl iawn, neu pe bai’r fam wedi cael ei threisio.