Pam fod gweithred yn ‘anghywir’?

Bydd gofyn ‘pam fod gweithred yn anghywir?’ yn derbyn gwahanol atebion gan wahanol bobl.

Mae rhai’n credu fod gweithred yn anghywir os yw’n torri’r gyfraith, er enghraifft dwyn neu yrru dros y cyfyngiad cyflymder.

Bydd gan eraill farn wahanol ac yn credu bod gweithredoedd ‘anghywir’ yn rhai sy’n brifo eraill, neu a allai frifo eraill.

Bydd rhai pobl hefyd yn cyfeirio at gredoau crefyddol ac yn credu ei bod yn ‘anghywir’ torri’r gorchmynion yn eu testunau sanctaidd, er enghraifft bwyta bwyd heb fod yn kosher.