Coltachd

Le coltachd, bidh sinn a' tomhas dè cho coltach 's a tha e gun tachair rudeigin.

Faodar coltachd a chleachdadh gus tuairmse a thoirt air dè cho coltach 's a tha buil air choreigin, mar eisimpleir, nuair a bhios tu a' sadail dìsinn no bonn airgid.

Bidh sinn tric a' cleachdadh fhaclan àraidh airson innse dè cho coltach 's a tha e gun tachair rudeigin.

Mar eisimpleir, 's dòcha gun can sinn gu bheil e coltach gum bi i grianach a-màireach, no nach eil e glè choltach gum bi sneachd ann san Lùnastal.

Coimhead air na seantansan gu h-ìosal agus smaoinich a bheil gach nì: cinnteach, coltach, glè choltach, cothromach (chan eil e coltach no neo-choltach), neo-choltach, glè neo-choltach no do-dhèante.

 • Ma cheannaicheas tu tiogaid crannchuir, gheibh thu an duais as motha.
 • Ma thilgeas tu bonn airgid, gheibh thu an ceann.
 • Bidh an Nollaig ann air 25 Dùbhlachd am-bliadhna.
 • Fàsaidh sròn eile ort.
 • Bidh an t-uisge ann sa chiad sheachdain dhen Dùbhlachd.

Question

Ann an gèam, tha \(7\) grìogagan le àireamhan bho \(1\) gu \(7\) ann am poca.

Nuair a bheir thu grìogag a-mach, feumaidh tu tomhas co-dhiù am bi an àireamh air an ath tè a thig a-mach nas motha no nas lugha, agus mar sin air adhart.

Gach turas, tagh facal freagarrach bhon liosta a leanas agus cuir crìoch air an t-seantans:

 1. cinnteach
 2. coltach
 3. glè choltach
 4. neo-choltach
 5. glè neo-choltach
 6. do-dhèante

Cuimhnich nach eil ann ach aon dhe gach àireamh.

1. Mas e \(7\) a th' anns a' chiad ghrìogaig, dè cho coltach 's a tha e gum bi an dara grìogag nas lugha na \(7\)?

2. Mas e \(1\) a tha san dara grìogaig, dè cho coltach 's a tha e gum bi an treas grìogag nas lugha na \(2\)?

3. Mas e \(6\) a th' anns an treas grìogaig, dè cho coltach 's a tha e gum bi an ath ghrìogag nas motha na \(4\)?

1. 'S e \(7\) a th' anns a' chiad ghrìogaig. Dè cho coltach 's a tha e gum bi an an ath ghrìogag nas lugha na \(7\)?

'S e: \(6,\,5,\,4,\,3,\,2\,agus\,1\) na h-àireamhan a th' air fhàgail.

Mar sin tha a' choltachd gum bi an 2ra grìogag nas lugha na \(7\) cinnteach.

2. 'S e \(1\) an 2ra grìogag. 'S e na h-àireamhan a th' air fhàgail: \(2,\,3,\,4,\,5,\,agus\,6\).

Tha e do-dhèanta gum bi an ath ghrìogag nas lugha na \(2\).

3. 'S e \(6\) an treas grìogag. 'S e na h-àireamhan a th' air fhàgail: \(2,\,3,\,4\,agus\,5\).

Tha e neo-choltach gum bi an ath ghrìogag nas motha na \(4\).