Tywydd eithafol – CBAC

1

Pa fath o dywydd sy’n cael ei achosi gan ddiwasgedd?

2

Pa fath o amodau tywydd mae gwrthseiclon yn ei achosi yn ystod yr haf yn y DU?

3

Pa fath o law wnaeth achosi'r llifogydd yng Nghymbria?

4

Beth yw glaw tirwedd?

5

Pan mae llystyfiant yn cael ei ddinistrio gan lifogydd, pa fath o effaith yw hyn?

6

Pa fath o systemau gwasgedd sy’n gysylltiedig â seiclonau a chorwyntoedd?

7

Pa un o’r canlynol sy’n un o effeithiau cymdeithasol Seiclon Pam?

8

Pa un o’r canlynol oedd yn un o effeithiau economaidd y sychder yng Nghaliffornia?

9

Sut mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn helpu i leihau’r risg o lifogydd?

10

Pa un o’r canlynol oedd yn un o effeithiau economaidd llifogydd Cymbria?