A' cruinneachadh chun na h-àireimh shlàin as fhaisge

Ann an cuid de cheistean bidh agad ri freagairt a chruinneachadh chun na h-àireimh shlàin as fhaisge no chun an deich as fhaisge.

Eisimpleir 1

Sgrìobh 38.7 chun na h-àireimh shlàin as fhaisge

Number line showing 38, 38.5 and 39.  38.7 is marked with a bead.

Tha 38.7 eadar 38 agus 39

Tha 38.7 nas fhaisge air 39 na air 38

Mar sin, tha 38.7 = 39 (chun na h-àireimh shlàin as fhaisge).

Eisimpleir 2

Sgrìobh 6.5 chun na h-àireimh shlàin as fhaisge

Number line from 6 to 7, showing 6.5 as mid-way.

Tha 6.5 eadar 6 agus 7

Tha 6.5 letheach eadar 6 agus 7

Nuair a thachras seo, cruinnich suas

Mar sin, tha 6.5 = 7 (chun na h-àireimh shlàin as fhaisge).

Feuch a-nis a' cheist seo:

Question

Cruinnich 103.4 chun an deich as fhaisge.

Tha 103.4 eadar 100 agus 110

Tha 103.4 nas fhaisge air 100 na air 110

Mar sin, tha 103.4 = 100 (chun an deich as fhaisge).

Number line from 100 to 110, showing 105 as midway.  A bead marks 103.4.