Lluniadau, locysau a chyfeiriant tri ffigur test questions

1

Beth ydy llinellau perpendicwlar?

2

Beth ydy hanerydd?

3

Beth ydy 'llwybr pwynt sy'n symud yn ôl rheol arbennig'?

4

Pa offer mathemategol, yn ogystal â phensil a phren mesur, sydd ei angen i ddarganfod canolbwynt segment llinell?

5

Sawl arc sydd angen ei llunio i gysylltu pwynt yn berpendicwlar â llinell neu i greu llinell sy'n berpendicwlar i bwynt ar linell yn gywir?

6

Sawl arc sydd ei hangen i lunio hanerydd ongl yn gywir?

7

Beth ydy siâp locws sy'n \({6}~{cm}\) o bwynt?

8

Beth ydy siâp locws sy'n bellach na \({2}~{cm}\) o bwynt ac yn llai na \({6}~{cm}\) o bwynt?

9

Mae'r ongl rhwng llinell y gogledd a llwybr cwch yn \({43}^\circ\). Beth ydy cyfeiriant tri ffigur y cwch?

10

Mae'r ongl rhwng llinell y gogledd a llwybr awyren yn \({60}^\circ\) gwrthglocwedd. Beth ydy cyfeiriant tri ffigur yr awyren?