Cyfeiriant tri ffigur

Cyfeiriannau

Dychmyga dy fod ar goll yn y wlad heb arwyddion i dy arwain at y llwybr cywir. Sut byddet ti’n gwybod sut i gyrraedd adre?

Mae’n bosibl i ti ffonio ffrind a gofyn iddyn nhw geisio dy arwain ar hyd y ffordd gywir drwy roi cyfarwyddiadau megis 'cerdda i’r chwith' neu 'tro \({60}^\circ\) ac yna cerdda ymlaen'.

Ond, sut maen nhw’n gwybod lle rwyt ti yn y lle cyntaf?

Un ffordd o ddisgrifio cyfeiriad o un pwynt ydy defnyddio cyfeiriant tri ffigur.

Mae cwmpawd bob amser yn pwyntio i’r gogledd. Mae cyfeiriant yn cael ei fesur o linell y gogledd, i gyfeiriad clocwedd bob amser.

Diagram canfod onglau

Felly, pan fydd rhywun yn dweud wrthot ti am gerdded ar gyfeiriant o \({120}^\circ\), dylet ti wynebu’r gogledd, troi’n glocwedd trwy \({120}^\circ\) a dechrau cerdded.

Enghraifft

Diagram ongl llwybr hedfan 30°

Mae’r ongl rhwng llinell y gogledd a llwybr hedfan yr awyren yn \({30}^\circ\). Rydyn ni’n dweud bod yr awyren yn hedfan ar gyfeiriant o \({030}^\circ\) o A.

curriculum-key-fact
Rydyn ni’n defnyddio tri ffigur bob amser wrth ddisgrifio cyfeiriant. Felly, ar gyfer llai na 100° rho'r nifer briodol o seroau o flaen y rhif, ee 020°, 037°, 002°, 007°.
Move on to Test
next