Locws

Mae buwch wedi ei chlymu wrth bostyn â rhaff \({4}~m\) o hyd. Mae’n cerdded o gwmpas y postyn â’r rhaff wedi ei thynnu’n dynn.

Mae llwybr y fuwch yn gylch â radiws \({4}~m\).

Graff theorem Pythagoras

Mae llwybr y fuwch yn cael ei alw’n locws.

Locysau ydy mwy nag un locws.