Diffiniadau perpendicwlar, hanerydd a locws

Os ydy dwy linell yn cael eu tynnu ar ongl sgwâr i’w gilydd, rydyn ni’n dweud eu bod yn berpendicwlar.

Enw llinell sy’n cael ei thynnu i dorri llinell arall neu ongl yn ei hanner ydy hanerydd.

Llwybr pwynt sy’n symud yn ôl rheol arbennig ydy locws. Locysau ydy mwy nag un locws.