Synagogau Uniongred a Diwygiedig

Mae rhai gwahaniaethau rhwng synagogau Uniongred a Diwygiedig.

Eisteddleoedd

Yn draddodiadol, byddai dynion a menywod yn cael eu gwahanu yn ystod addoliad yn y synagog, er mwyn osgoi tynnu eu sylw a sicrhau bod pawb yn canolbwyntio ar y gwasanaeth.

Mewn synagogau Uniongred, maen nhw’n dal i wahanu dynion a menywod, a’u rhoi i eistedd mewn gwahanol rannau o’r synagog ar gyfer y gwasanaeth.

Mewn synagogau Diwygiedig, erbyn hyn bydd dynion a menywod yn eistedd gyda’i gilydd.

Ordeinio rabïaid

Arweinydd crefyddol Iddewig wedi’i ordeinio yw rabbi, sydd wedi’i hyfforddi i ddehongli a chymhwyso’r ysgrythurau cysegredig i gwestiynau ac amgylchiadau cyfoes. Yn draddodiadol, dim ond dynion allai gael eu hordeinio’n rabbi mewn Iddewiaeth. Mae’r traddodiad Uniongred yn dal i wahardd ordeinio menyw yn rabbi. Mae mudiadau Diwygiedig yn fwy hyblyg ynglŷn â hyn ac yn caniatáu ordeinio menywod yn rabbi. Ond bydd rhai pethau o hyd na all fenywod eu gwneud, fel cael ei chyfrif yn y minyan.

curriculum-key-fact
Y prif wahaniaethau rhwng synagog Uniongred a synagog Diwygiedig yw bod synagog Ddiwygiedig yn caniatáu i ddynion a menywod eistedd gyda’i gilydd. Rhaid iddyn nhw eistedd ar wahân mewn synagog Uniongred. Mae Iddewon Diwygiedig hefyd yn caniatáu i ferched gael eu hordeinio. Dydy Iddewon Uniongred ddim yn caniatáu i ferched gael eu hordeinio.
Question

Disgrifiwch y gwahaniaethau rhwng y synagog Uniongred a’r un Ddiwygiedig.

Mae’r synagog Uniongred yn dal i arddel gwerthoedd Iddewig traddodiadol iawn ac nid yw’n agored i newid y gwerthoedd hyn i ymaddasu i fyd yr 21ain ganrif. Wnaiff synagogau Uniongred ddim caniatáu ordeinio menywod yn rabïaid gan mai rôl i ddyn oedd hon yn draddodiadol. Mae synagogau Diwygiedig yn caniatáu i fenywod fynd yn rabïaid, ond mae rhai pethau o hyd nad ydyn nhw’n cael eu gwneud, fel cael eu cyfrif yn y minyan. Wnaiff synagogau Uniongred ddim caniatáu i ddynion a menywod eistedd gyda’i gilydd gan fod hyn wedi’i ystyried yn rhywbeth a allai dynnu eu sylw yn y gorffennol. Mae synagogau Diwygiedig yn caniatáu i ddynion a menywod eistedd gyda’i gilydd.

Move on to Test
next