Darllen y Torah

Pan ddarllenir y Torah yn ystod gwasanaeth synagog, bydd un o aelodau’r gynulleidfa’n agor yr arch, neu’r Aron Hakodesh.

Caiff sgroliau’r Torah eu cymryd allan o’r Aron Hakodesh, a rhannau ohono'n cael eu darllen yn y synagog dair gwaith bob wythnos. Dros y flwyddyn i gyd, caiff y sgrôl gyfan ei darllen o’r dechrau i’r diwedd.

Parshioth yw’r enw ar y darnau arbennig a ddewisir i’w darllen ac fel arfer byddant rhwng tair a phum pennod o ran hyd. Gwneir y darlleniad gan ddefnyddio alaw hynafol, a’i chanu yn hytrach na’i llefaru.

Ni fydd neb yn cyffwrdd yn uniongyrchol yn sgroliau’r Torah pan fyddant wedi’u hagor ar y bimah, a defnyddir yad (ffon bwyntio) er mwyn gwarchod y Torah. Gwneir y darllen neu’r llafarganu gan rywun sydd wedi’i hyfforddi i wneud y gwaith. Ond gall y rabbi wneud hyn. Mae’n anrhydedd mawr iawn i aelod o’r gynulleidfa gael cymryd rhan mewn darlleniad yn ystod gwasanaeth synagog.

Wedi darllen y Torah, caiff ei osod yn ofalus yn ôl yn yr arch.

curriculum-key-fact
Mewn rhai synagogau bydd aelodau o’r gynulleidfa’n cusanu’r Torah wrth iddo gael ei gario heibio iddynt fel ffordd o ddangos parch.