Amser

1

Sawl munud sydd mewn {3}~{awr~a~hanner}?

2

Sawl diwrnod ydy {108}~{awr}?

3

Sawl diwrnod sydd mewn {8}~{wythnos}?

4

Beth ydy {7.15pm} ar y cloc {24~awr}?

5

Beth yw {17.03} ar y cloc {12~awr}?

6

Edrycha ar yr amserlen isod. Sawl trên sy'n rhedeg rhwng Caergybi a Tŷ Croes?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

7

Faint o amser mae'r daith o Fodorgan i Fangor yn ei gymryd?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

8

Pa drên sydd yn rhaid ei ddal o Gaergybi i gyrraedd Llanfairpwll cyn {9} o'r gloch?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

9

Pa fis sydd heb {31}~{diwrnod}?

10

Pa flwyddyn oedd yn flwyddyn naid?