Amser test questions

1

Sawl munud sydd mewn \({3}~{awr~a~hanner}\)?

2

Sawl diwrnod ydy \({108}~{awr}\)?

3

Sawl diwrnod sydd mewn \({8}~{wythnos}\)?

4

Beth ydy \({7.15pm}\) ar y cloc \({24~awr}\)?

5

Beth yw \({17.03}\) ar y cloc \({12~awr}\)?

6

Edrycha ar yr amserlen isod. Sawl trên sy'n rhedeg rhwng Caergybi a Tŷ Croes?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

7

Faint o amser mae'r daith o Fodorgan i Fangor yn ei gymryd?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

8

Pa drên sydd yn rhaid ei ddal o Gaergybi i gyrraedd Llanfairpwll cyn \({9}\) o'r gloch?

Esiampl o amserlen trên: Caergybi - Penmaenmawr

9

Pa fis sydd heb \({31}~{diwrnod}\)?

10

Pa flwyddyn oedd yn flwyddyn naid?