Dyddiau, misoedd a blynyddoedd

Defnyddia’r rhigwm hwn i dy helpu i gofio sawl diwrnod sydd ym mhob mis:

\({30}\) diwrnod yw rhifedi

Mehefin, Ebrill, Tachwedd, Medi.

Yn saith o’r lleill mae un yn rhagor,

ond \({28}\) sydd ym mis Chwefror,

a chyfrif un yn fwy sy'n rhaid

pan fydd hi yn flwyddyn naid!

Question

Os mai dydd Mawrth ydy’r \({28}^{ain}\) o Fawrth, pa ddiwrnod ydy’r \({6}^{ed}\) o Ebrill yn yr un flwyddyn?

Mae \({31}\) o ddiwrnodau ym mis Mawrth.

MawMerIauGweSadSulLlun
\[{28}\]\[{29}\]\[{30}\]\[{31}\]\[{1}\]\[{2}\]\[{3}\]
\[{4}\]\[{5}\]\[{6}\]

Trwy gyfrif trwy’r dyddiau gelli di weld mai dydd Iau fydd y \({6}^{ed}\) o Ebrill.

Blwyddyn naid

Mae \({365}\) o ddiwrnodau mewn blwyddyn. Felly mae \({366}\) mewn blwyddyn naid, sef diwrnod ychwanegol ym mis Chwefror. Bydd blwyddyn naid yn digwydd bob pedair blynedd, ac mae modd ei rhannu â \({4}\) a chael rhif cyfan, er enghraifft:

Roedd \({1996}\) yn flwyddyn naid achos \({1996}\div{4} = {499}\).

Doedd \({1934}\) ddim yn flwyddyn naid achos \({1934}\div{4} = {483.5}\).

Move on to Test
next