Dyddiau, misoedd a blynyddoedd

Defnyddia’r rhigwm hwn i dy helpu i gofio sawl diwrnod sydd ym mhob mis:

{30} diwrnod yw rhifedi

Mehefin, Ebrill, Tachwedd, Medi.

Yn saith o’r lleill mae un yn rhagor,

ond {28} sydd ym mis Chwefror,

a chyfrif un yn fwy sy'n rhaid

pan fydd hi yn flwyddyn naid!

Question

Os mai dydd Mawrth ydy’r {28}^{ain} o Fawrth, pa ddiwrnod ydy’r {6}^{ed} o Ebrill yn yr un flwyddyn?

Mae {31} o ddiwrnodau ym mis Mawrth.

MawMerIauGweSadSulLlun
{28} {29} {30} {31} {1} {2} {3}
{4} {5} {6}

Trwy gyfrif trwy’r dyddiau gelli di weld mai dydd Iau fydd y {6}^{ed} o Ebrill.

Blwyddyn naid

Mae {365} o ddiwrnodau mewn blwyddyn. Felly mae {366} mewn blwyddyn naid, sef diwrnod ychwanegol ym mis Chwefror. Bydd blwyddyn naid yn digwydd bob pedair blynedd, ac mae modd ei rhannu â {4} a chael rhif cyfan, er enghraifft:

Roedd {1996} yn flwyddyn naid achos {1996}\div{4} = {499}.

Doedd {1934} ddim yn flwyddyn naid achos {1934}\div{4} = {483.5}.

Move on to Test
next