Darllen amserlenni

Mae’r tabl isod yn dangos amserau’r bysiau o Gaernarfon i Gonwy a Llandudno:

Esiampl o amserlen bws: Caernarfon - Craig y Don
Question

a) Dw i eisiau mynd i Landudno. Pa fws ddylwn i ei ddal o Gaernarfon?

b) Mae’r {08.05} o Gaernarfon yn rhedeg {6} munud yn hwyr. Faint o’r gloch fydd y bws yn cyrraedd Conwy?

c) Os ydw i am gyrraedd Penmaenmawr am {09.32}, am faint o’r gloch dw i’n gadael Caernarfon?

ch) Faint o amser mae’r daith o Fangor i Gyffordd Llandudno’n ei gymryd?

a) Mae’r unig fws sy’n mynd i Landudno’n gadael Caernarfon am {08.35}.

b) Mae’r {08.05} fel rheol yn cyrraedd Conwy am {08.38}. Felly os ydy e'n rhedeg {6} munud yn hwyr bydd yn cyrraedd am {08.44}.

c) {09.05}.

ch) Mae’r bws yn gadael Bangor am {07.22} ac yn cyrraedd Cyffordd Llandudno am {07.45}. Felly mae’n cymryd {23} munud.