Darllen amserlenni

Mae’r tabl isod yn dangos amserau’r bysiau o Gaernarfon i Gonwy a Llandudno:

Esiampl o amserlen bws: Caernarfon - Craig y Don
Question

a) Dw i eisiau mynd i Landudno. Pa fws ddylwn i ei ddal o Gaernarfon?

b) Mae’r \({08.05}\) o Gaernarfon yn rhedeg \({6}\) munud yn hwyr. Faint o’r gloch fydd y bws yn cyrraedd Conwy?

c) Os ydw i am gyrraedd Penmaenmawr am \({09.32}\), am faint o’r gloch dw i’n gadael Caernarfon?

ch) Faint o amser mae’r daith o Fangor i Gyffordd Llandudno’n ei gymryd?

a) Mae’r unig fws sy’n mynd i Landudno’n gadael Caernarfon am \({08.35}\).

b) Mae’r \({08.05}\) fel rheol yn cyrraedd Conwy am \({08.38}\). Felly os ydy e'n rhedeg \({6}\) munud yn hwyr bydd yn cyrraedd am \({08.44}\).

c) \({09.05}\).

ch) Mae’r bws yn gadael Bangor am \({07.22}\) ac yn cyrraedd Cyffordd Llandudno am \({07.45}\). Felly mae’n cymryd \({23}\) munud.