Cloc 12 awr a 24 awr

Rydyn ni’n defnyddio naill ai’r cloc {12} awr neu’r cloc {24} awr i fesur amser.

Cloc 12 awr

Mae nodiant cloc {12} awr yn defnyddio am a pm (neu yb ac yh) i nodi’r bore a’r prynhawn neu’r hwyr.

  • {am} ( {yb}) ydy’r amser o {12} hanner nos hyd at {12} hanner dydd.
  • {pm} ( {yh}) ydy’r amser o {12} hanner dydd hyd at {12} hanner nos.

Enghraifft

Ystyr {6.23}am ydy {23} munud wedi {6} yn y bore.

Ystyr {7.45}am ydy chwarter i {8} yn y bore.

Cloc 24 awr

Gyda’r cloc {24} awr does dim angen defnyddio {am} na {pm}. Dynodir y prynhawn gan rif sy’n fwy na {12}.

curriculum-key-fact
Wrth drosi o’r cloc 12 awr i’r cloc 24 awr cofia: ar gyfer unrhyw amser ar ôl 12.59pm, adia 12.

Enghraifft

Bydd {3.00}pm yn troi’n ( {3} + {12}) = {15.00}.

Bydd {5.46}pm yn troi’n ( {5.46} + {12}) = {17.46}.

Mae’r cloc {24} awr bob amser yn defnyddio {4} digid, felly i nodi unrhyw amser cyn {10.00} rhoddir sero ar y dechrau.

Enghraifft

Mae {01.00} yn golygu {1.00}am.

Mae {13.00} yn golygu {1.00}pm.

Mae {04.00} yn golygu {4.00}am.

Mae {16.00} yn golygu {4.00}pm.

Question

Copïa a chwblha’r tabl canlynol, wedyn gwiria dy atebion.

Tabl i drosi amseroedd rhwng cloc 12 awr, a chloc 24 awr
Tabl cyflawn yn dangos amseroedd ar ffurf cloc 12 awr, a chloc 24 awr