Cloc 12 awr a 24 awr

Rydyn ni’n defnyddio naill ai’r cloc \({12}\) awr neu’r cloc \({24}\) awr i fesur amser.

Cloc 12 awr

Mae nodiant cloc \({12}\) awr yn defnyddio am a pm (neu yb ac yh) i nodi’r bore a’r prynhawn neu’r hwyr.

  • \({am}\) (\({yb}\)) ydy’r amser o \({12}\) hanner nos hyd at \({12}\) hanner dydd.
  • \({pm}\) (\({yh}\)) ydy’r amser o \({12}\) hanner dydd hyd at \({12}\) hanner nos.

Enghraifft

Ystyr \({6.23}am\) ydy \({23}\) munud wedi \({6}\) yn y bore.

Ystyr \({7.45}am\) ydy chwarter i \({8}\) yn y bore.

Cloc 24 awr

Gyda’r cloc \({24}\) awr does dim angen defnyddio \({am}\) na \({pm}\). Dynodir y prynhawn gan rif sy’n fwy na \({12}\).

curriculum-key-fact
Wrth drosi o’r cloc 12 awr i’r cloc 24 awr cofia: ar gyfer unrhyw amser ar ôl 12.59pm, adia 12.

Enghraifft

Bydd \({3.00}pm\) yn troi’n (\({3} + {12})\) = \({15.00}\).

Bydd \({5.46}pm\) yn troi’n (\({5.46} + {12}\)) = \({17.46}\).

Mae’r cloc \({24}\) awr bob amser yn defnyddio \({4}\) digid, felly i nodi unrhyw amser cyn \({10.00}\) rhoddir sero ar y dechrau.

Enghraifft

Mae \({01.00}\) yn golygu \({1.00}am\).

Mae \({13.00}\) yn golygu \({1.00}pm\).

Mae \({04.00}\) yn golygu \({4.00}am\).

Mae \({16.00}\) yn golygu \({4.00}pm\).

Question

Copïa a chwblha’r tabl canlynol, wedyn gwiria dy atebion.

Tabl i drosi amseroedd rhwng cloc 12 awr, a chloc 24 awr
Tabl cyflawn yn dangos amseroedd ar ffurf cloc 12 awr, a chloc 24 awr