Unedau amser

Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut mae’r unedau rydyn ni’n eu defnyddio i fesur amser yn cymharu â'i gilydd.

{60}~{eiliad} = {1}~{munud}

{60}~{munud} = {1}~{awr}

{24}~{awr} = {1}~{diwrnod}

{7}~{diwrnod} = {1}~{wythnos}

{365}~{diwrnod} = {1}~{flwyddyn} ( {366} diwrnod mewn blwyddyn naid)

Question

a) Sawl munud sydd mewn {6} awr?

b) Sawl awr sydd mewn wythnos?

c) Sawl wythnos sydd mewn {63} diwrnod?

a) {60}\times{6} = {360~munud}.

b) {24}\times{7} = {168~awr~mewn~un~wythnos}.

c) {63}\div{7} = {9~wythnos}. Cofia, mae {7} diwrnod mewn wythnos.

Mae {0.5}~{awr} = {30}~{munud}, nid {50}~{munud}. Y rheswm am hyn ydy bod degolion yn dangos ffracsiynau fesul degfed, canfed, milfed ran ayyb.

Ond, mae munudau yn cael eu mesur fesul {60}^{fed} rhan o awr.

Felly, mae \frac{1}{4}~awr = {15~munud}, ac \frac{1}{10}~awr = {6~munud}.