Unedau amser

Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut mae’r unedau rydyn ni’n eu defnyddio i fesur amser yn cymharu â'i gilydd.

\[{60}~{eiliad} = {1}~{munud}\]

\[{60}~{munud} = {1}~{awr}\]

\[{24}~{awr} = {1}~{diwrnod}\]

\[{7}~{diwrnod} = {1}~{wythnos}\]

\({365}~{diwrnod} = {1}~{flwyddyn}\) (\({366}\) diwrnod mewn blwyddyn naid)

Question

a) Sawl munud sydd mewn \({6}\) awr?

b) Sawl awr sydd mewn wythnos?

c) Sawl wythnos sydd mewn \({63}\) diwrnod?

a) \({60}\times{6} = {360~munud}\).

b) \({24}\times{7} = {168~awr~mewn~un~wythnos}\).

c) \({63}\div{7} = {9~wythnos}\). Cofia, mae \({7}\) diwrnod mewn wythnos.

Mae \({0.5}~{awr} = {30}~{munud}\), nid \({50}~{munud}\). Y rheswm am hyn ydy bod degolion yn dangos ffracsiynau fesul degfed, canfed, milfed ran ayyb.

Ond, mae munudau yn cael eu mesur fesul \({60}^{fed}\) rhan o awr.

Felly, mae \(\frac{1}{4}~awr = {15~munud}\), ac \(\frac{1}{10}~awr = {6~munud}\).