Moesoldeb (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw damcaniaeth gorchmynion dwyfol?

2

Pa fath o unigolyn fyddai'n dweud bod gweithredoedd yn gynhenid dda neu ddrwg?

3

Beth yw ystyr moesoldeb berthynol?

4

Beth yw’r Rheol Euraidd gafodd ei dysgu gan Iesu?

5

Pa fath o gariad yw cariad agape?

6

Pa un o ddamhegion Iesu sy'n dweud wrthyn ni am garu pawb, hyd yn oed ein gelynion?

7

Pa un o’r canlynol sy’n rheswm pam mae Cristnogion yn dangos maddeuant?

8

Beth yw ystyr y term Cristnogol 'Trysorau ar y Ddaear ac yn y Nefoedd'?

9

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Trysorau ar y Ddaear ac yn y Nefoedd?