Dameg y Mab Afradlon

Yn Nameg y Mab Afradlon, mae'r tad yn maddau i'w fab pan mae'n dychwelyd, ac yn ei groesawi gartref. Yn yr un modd, mae Duw yn disgwyl i fodau dynol sylweddoli yr hyn maen nhw wedi ei wneud yn anghywir a gofyn am faddeuant, ac yn ei croesawi'n ôl pan maen nhw'n gwneud hyn. Y bodlonrwydd hwn i ofyn am faddeuant ac i newid ymddygiad sy'n ganolog i'r cysyniad o faddeuant.

Yn yr un modd ag y mae Duw yn maddau i fodau dynol, felly hefyd dylai bodau dynol faddau i bobl eraill. Os yw pobl yn methu maddau i eraill, does dim disgwyl i Dduw faddau iddyn nhw.

quote
Oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi.Mathew 6:14-15

Gweddi'r Arglwydd

Mae'r un ddysgeidiaeth i'w gweld yng Ngweddi'r Arglwydd - A maddau i ni ein dyledion. Fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Hefyd, dydy hi ddim yn ddigon i faddau unwaith yn unig. Dywedodd Iesu yn Nameg y Gwas Anfaddeugar dydy hi ddim yn ddigon i faddau i rywun seithwaith, ond saith deg seithwaith (Mathew 18:21-22) sy'n awgrymu bod gofyn gwneud mor aml ag sydd ei angen.

Mae maddau eraill pan maen nhw wedi achosi poen neu niwed yn beth anodd, ond yn yr efengylau mae Iesu yn gosod esiampl. Maddeuodd Iesu i'r rheiny wnaeth ei groeshoelio, Ac meddai Iesu, “O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud.” (Luc 23:34). Mae'r weithred hon o faddeuant yn dangos bod modd maddau unrhyw weithred. Yn yr Efengyl yn ôl Ioan (20:21-23), mae Iesu yn dweud wrth yr apostolion bydd y pechodau maen nhw'n eu maddau yn cael eu maddau, a bydd y pechodau dydyn nhw ddim yn eu maddau ddim yn cael eu maddau.