Dysgeidiaeth Iesu ar faddeuant

Mae dysgeidiaeth Iesu ar gariad yn gysylltiedig â'i ddysgeidiaeth ar faddeuant.

Mae maddeuant yn rhan bwysig o Gristnogaeth. Dydy hyn ddim yn golygu bod Cristnogion yn gadael i bobl wneud fel y mynnant, ond eu bod nhw'n gwneud ymdrech fwriadol i faddau ac anghofio'r teimladau sy'n dod wrth ddal dig yn erbyn rhywun.

Mae'r teimladau hyn o ddicter a chasineb yn gallu niweidio'r unigolyn sy'n eu teimlo nhw, felly roedd Iesu yn dysgu pobl i geisio anghofio'r teimladau hyn.

curriculum-key-fact
Does dim un weithred yn fwy anodd na maddau i rywun, yn enwedig os ydyn nhw wedi brifo rhywun yn gorfforol neu'n emosiynol. Mae dangos maddeuant yn dangos cariad.

Mae maddeuant hefyd yn golygu bod rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth o'i le yn dangos edifeirwch. Mae modd gwneud hyn drwy weddïo ar Dduw i ofyn am faddeuant.

quote
Oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi.Mathew 6:14-15
Question

Esbonia’r credoau Cristnogol am faddeuant.

Mae Cristnogion yn credu bod maddeuant yn bwysig iawn. Dysgodd Iesu y dylai pobl faddau, ac mae Cristnogion yn ceisio dilyn llwybr Iesu. I gael maddeuant, mae'n rhaid i rywun sydd wedi gwneud rhywbeth o'i le ddangos edifeirwch hefyd. Mae maddeuant yn golygu bod angen i'r dioddefwr anghofio'r teimladau o ddicter a chasineb tuag at rywun sydd wedi pechu yn ei erbyn – oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Mae hyn yn dangos i Gristnogion y byddan nhw'n cael eu gwobrwyo am eu maddeuant. Mae'r ddysgeidiaeth gan Iesu carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid yn atgoffa pobl na ddylen nhw ddal gafael ar deimladau o ddicter a dialedd.