Dysgeidiaeth Iesu ar gyfoeth

Dysgodd Iesu mewn damhegion am gyfoeth, a beth ddylai pobl gyfoethog wneud â'u cyfoeth. Dywedodd:

quote
... y mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw.Mathew 19:24

Dameg Y Dyn Cyfoethog a Lasarus

Yn Nameg Y Dyn Cyfoethog a Lasarus, dydy'r dyn cyfoethog ddim yn gwneud unrhyw beth i helpu Lasarus, cardotyn tlawd, yn ystod ei fywyd. Pan mae'n marw, mae'r dyn cyfoethog yn mynd i Uffern, ac mae Lasarus yn mynd i'r Nefoedd. Tra ei fod yn Uffern, mae'r dyn cyfoethog yn gofyn i Abraham drugarhau wrtho. Ond mae Abraham yn gwrthod, yn yr un modd â gwnaeth y dyn cyfoethog wrthod helpu Lasarus. Mae'r dyn hefyd yn gofyn i Abraham os oes modd iddo fynd i rybuddio'u frodyr, ond eto mae Abraham yn gwrthod, gan ddweud bod y brodyr yn gallu gwrando ar y proffwydi.

quote
‘Fy mhlentyn,’ meddai Abraham, ‘cofia iti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd, a Lasarus yr un modd ei adfyd; yn awr y mae ef yma yn cael ei ddiddanu, a thithau yn dioddef mewn ingoedd.Luc 16:25

Mae'r ddameg hon yn anfon y neges nad oes gan olud bydol unrhyw fudd ar ôl marw. Bydd pobl sydd wedi dioddef ar y Ddaear yn cael eu gwobrwyo yn y Nef.

Move on to Test
next