Gwneud penderfyniadau moesegol

Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod bodau dynol yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg, neu os ydyn nhw'n gwneud y peth iawn neu beidio.

Weithiau, ni fydd pobl bob amser yn dewis gwneud y peth iawn, ond mae'r gallu ganddynt i ddeall pan mae rhywbeth yn ddrwg.

Mae gan Gristnogion wahanol gredoau ac agweddau o ran gwneud penderfyniadau moesegol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • damcaniaeth gorchymyn dwyfol
  • moesoldeb absoliwt
  • moesoldeb berthynol
  • moeseg sefyllfaol

Agweddau tuag at wneud penderfyniadau

Mae sawl ffordd i ddod i benderfyniad, a phob agwedd ag elfennau cadarnhaol a negyddol.

Mae dwy ddamcaniaeth wahanol:

  • damcaniaeth foesegol, sy'n ystyried a yw'r gweithredoedd eu hunain yn dda neu'n ddrwg
  • damcaniaeth deleologol, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau'r gweithredoedd, ac os ydyn nhw'n dda neu'n ddrwg