Naisgearan

Naisgearan cumanta

Tha naisgearan feumail le bhith a' ceangal abairtean no clàsan no seantansan ri chèile. Faodaidh tu na comharraidhean agad ann an sgrìobhadh àrdachadh le bhith a’ cleachdadh naisgearan.

Seo naisgearan cumanta:

  • agus
  • ach
  • no
  • ma
  • oir
  • gus