Cyfaint prism

Diagram cyfaint ciwboid

Rwyt ti’n gwybod eisoes mai cyfaint ciwboid ydy’r hyd wedi ei luosi â’i led wedi ei luosi â’i uchder.

({h}\times{ll}\times{u}).

Arwynebedd y darn o’r ciwboid sydd wedi ei liwio (y trawstoriad) ydy {lled}\times{uchder}, felly gelli di ddweud hefyd mai cyfaint ciwboid ydy:

{arwynebedd~y~trawstoriad}\times{hyd}

Gwahanol fathau o brismau

Mae’r fformiwla hon yn gweithio ar gyfer pob prism:

Diagram arwynebedd paralelogram
  1. \text{cyfaint~silindr}={arwynebedd~y~cylch}\times{hyd}
  2. \text{cyfaint~prism~trionglog}={arwynebedd~y~triongl}\times{hyd}
  3. \text{cyfaint~prism~siap~L}={arwynebedd~y~siap~L}\times{hyd}
Question

Beth ydy cyfaint y prism trionglog hwn?

Cyfaint prism trionglog

\text{cyfaint}={arwynebedd~y~triongl}\times{hyd}

= \frac{1}{2}\times{2}\times{5}\times{4}

= {20}~{cm}^{3}

Question

Beth ydy cyfaint y prism hwn?

Cyfaint prism trionglog

Arwynebedd y trawstoriad ydy {5}~{cm}^{2} a’r hyd ydy {8}~{cm}, felly'r cyfaint ydy {5}\times{8}={40}~{cm}^{3}.

Cofia mai’r cyfaint ydy {arwynebedd~y~trawstoriad}\times{hyd}.

Move on to Test
next