Cyfaint prism

Diagram cyfaint ciwboid

Rwyt ti’n gwybod eisoes mai cyfaint ciwboid ydy’r hyd wedi ei luosi â’i led wedi ei luosi â’i uchder.

\(({h}\times{ll}\times{u})\).

Arwynebedd y darn o’r ciwboid sydd wedi ei liwio (y trawstoriad) ydy \({lled}\times{uchder}\), felly gelli di ddweud hefyd mai cyfaint ciwboid ydy:

\[{arwynebedd~y~trawstoriad}\times{hyd}\]

Gwahanol fathau o brismau

Mae’r fformiwla hon yn gweithio ar gyfer pob prism:

Diagram arwynebedd paralelogram
  1. \[\text{cyfaint~silindr}={arwynebedd~y~cylch}\times{hyd}\]
  2. \[\text{cyfaint~prism~trionglog}={arwynebedd~y~triongl}\times{hyd}\]
  3. \[\text{cyfaint~prism~siap~L}={arwynebedd~y~siap~L}\times{hyd}\]
Question

Beth ydy cyfaint y prism trionglog hwn?

Cyfaint prism trionglog

\[\text{cyfaint}={arwynebedd~y~triongl}\times{hyd}\]

\[= \frac{1}{2}\times{2}\times{5}\times{4}\]

\[= {20}~{cm}^{3}\]

Question

Beth ydy cyfaint y prism hwn?

Cyfaint prism trionglog

Arwynebedd y trawstoriad ydy \({5}~{cm}^{2}\) a’r hyd ydy \({8}~{cm}\), felly'r cyfaint ydy \({5}\times{8}={40}~{cm}^{3}\).

Cofia mai’r cyfaint ydy \({arwynebedd~y~trawstoriad}\times{hyd}\).

Move on to Test
next