Cyfaint ciwboid

Diagram cyfaint ciwboid

I ganfod cyfaint ciwboid lluosa ei hyd â’i led â’i uchder. Gallwn ni ysgrifennu hyn fel hyn:

\text{cyfaint}={h}\times{ll}\times{u}

Enghraifft

Cyfaint y pecyn grawnfwyd hwn ydy:

Diagram cyfaint pecyn grawnfwyd

\text{cyfaint}={8}\times{20}\times{30}={4,800}~cm^{3}

Question

Beth ydy cyfaint y tun hwn?

Diagram cyfaint tun

Y cyfaint ydy {48}~cm^{3}.

Cofia fod \text{cyfaint}={hyd}\times{lled}\times{uchder}, felly yn yr enghraifft hon y cyfaint ydy {4}\times{2}\times{6} = {48}~cm^{3}.