Clàr triceid

Bidh clàr-triceid gar cuideachadh a' cur dàta air dòigh agus ann an òrdugh. Bidh sinn glè thric a' cleachdadh shràcan cunntaidh airson ar cuideachadh a' dèanamh chlàran-triceid.

Eisimpleir

Shoe size tally, 4-1, 5-4, 6-3, 7-3, 8-8, 9-7, 10-4

Rinn tidsear sgrùdadh air meud-bròige sgoilearan ann an clas ÀS1. Tha na toraidhean gu h-ìosal:

Meud-bròige ann an clas ÀS1
\[9, 8, 7, 8, 9, 9, 8\]
\[7, 5, 10, 8, 8, 6, 6\]
\[10, 5, 8, 6, 6, 10, 5\]
\[8, 9, 9, 10, 10, 8, 5\]
\[7, 6, 9, 8, 5, 4, 9\]

Tha e gu math doirbh na toraidhean sin a leughadh. Ma chuireas sinn an dàta ann an clàr-triceid, chì sinn sa bhad cia mheud a bh' ann de gach meud.

Frequency chart. Size (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Tally marks. Frequency (1, 4, 3, 3, 8, 7, 4)

A' dèanamh clàr-triceid do sheataichean-dàta

Seo an dàta airson aoisean an luchd-ceannach ann an cafaidh Bitesize.

Aoisean an luchd-ceannach taobh a-staigh uair a thìde
\[25, 29, 45, 19, 36, 17, 60, 51, 39, 24, 15, 13, 31, 18, 24, 32\]
\[37, 27, 23, 53, 41, 34, 29, 28, 52, 17, 55, 47, 34, 28, 22, 20\]
\[64, 39, 38, 33, 24, 16, 27, 19, 26, 27, 25, 32, 26, 48, 54, 35\]

Dh'fhaodamaid an dàta seo a chur ann an clàr le aon àireamh anns gach sreath, ach bhiodh tòrr shreathan ann!

Faodaidh sinn na h-aoisean a chur còmhla ann am buidhnean gus nach bi uiread de sheòrsaichean ann.

Seo an aon sheata-dàta ann am buidhnean:

Frequency chart. Age (11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70). Tally marks. Number of people (9, 16, 12, 4, 6, 1)

Nuair a bhios tu a' taghadh bheàrnan airson nan seataichean-dàta, feuch nach bi na beàrnan ro mhòr no ro bheag.

Dh'fhaodadh tu clàr-triceid a dhèanamh leis na beàrnan gu h-àrd:

Frequency bar chart showing number of people by age
Question

Seo an dàta airson na h-ùine (chun na mionaid as fhaisge) a thug daoine a' lìonadh foirm.

Ùine (mionaidean)
\[23,17,15,29,22,21,20,12,19,28\]
\[18,18,22,31,13,24,23,18,17,26\]
\[25,16,24,18,16,22,33,17,24,18\]

Dèan clàr-triceid leis an dàta seo.

Tha am freagairt gu h-ìosal a' tòiseachadh le 11-15, 16-20, msaa. Uaireannan, bidh thu fhèin a' taghadh a' bheàirn a tha thu ag iarraidh.

Frequency chart. Time (11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35). Tally marks. Number of people (3, 12, 10, 3, 2)