Dehongli fformiwlâu

Fformiwla yw hafaliad sy’n dangos y berthynas rhwng newidynnau. Gallai’r newidynnau hyn gynrychioli:

  • cost llogi gweithiwr, yn seiliedig ar nifer yr oriau a weithiwyd
  • cost llogi fan yn seiliedig ar nifer y dyddiau sydd ei hangen

Gellir mynegi fformiwla fel problem ar ffurf geiriau, neu fel hafaliad gan ddefnyddio geiriau neu lythrennau.

Enghraifft 1

Hysbyseb llogi fan gyda’r testun ‘£40 y diwrnod + £100’

Cost llogi fan = nifer y diwrnodau × £40 + £100

Mae’r fformiwla hon yn dy alluogi i gyfrifo cost llogi fan, yn seiliedig ar nifer y diwrnodau y bydd angen ei llogi.

Fel y gweli di, rhaid talu ffi sefydlog o £100, am faint bynnag o ddiwrnodau y bydd y fan yn cael ei llogi.

Am bob diwrnod mae’r fan yn cael ei llogi, mae £40 yn cael ei ychwanegu at y gost hon.

Enghraifft 2

Mae Gareth yn drydanwr. Mae’n codi ffi galwad o £45 yn ogystal â £15 am bob awr mae’n ei dreulio ar y gwaith dan sylw.

Gallwn ysgrifennu hyn ar ffurf hafaliad:

Cyflog = nifer yr oriau × £15 + £45.