Diamedr a radiws

Diamedr cylch yw’r pellter o un ochr y cylch i’r llall drwy’r canol.

Y radiws yw’r pellter o ymyl y cylch at y canol.

Cylch a’r diamedr a’r radiws wedi’u labelu

Mae’r diamedr ddwywaith hyd y radiws.

Enghraifft

Radiws pizza yw 16 cm. Beth yw ei ddiamedr?

Pizza gyda radiws 16 cm

16 \times 2 = 32~\text{cm}