H4BW – Humanists for a Better World (Dyneiddwyr o Blaid Byd Gwell)

Corff yw H4BW (Humanists for a Better World - Dyneiddwyr o Blaid Byd Gwell) sy’n cydweithio â Chymdeithas Dyneiddwyr Prydain. Mae H4BW yn gweithio ar, ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol, cymdeithasol a byd-eang. Eu nod yw mynd i’r afael â materion sy’n wynebu’r byd heddiw a’u datrys er mwyn cenedlaethau heddiw a fory.

Dydy dyneiddwyr ddim yn gweld yr angen am fod goruwchnaturiol sy’n penderfynu sut mae bodau dynol yn gweithredu. Maen nhw’n dibynnu ar wyddoniaeth i wneud penderfyniadau, ac yn seilio’u gweithredoedd ar hynny.

Rhestrodd Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain saith datganiad ar yr amgylchedd a’u cyfrifoldeb tuag ato. Dyletswyddau dyneiddwyr yw:

  • derbyn cyfrifoldeb dros gynnal amgylchedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
  • deall lle bodau dynol o fewn natur
  • deall cyfrifoldebau bod dynol dros rywogaethau eraill
  • sicrhau bod modd cyfiawnhau datblygiad
  • cadw cydbwysedd ac amrywiaeth mewn natur lle bynnag y bo modd
  • cadw ardaloedd o harddwch a diddordeb naturiol i’r cenedlaethau sydd i ddod
  • adfer, lle bo modd, gynefinoedd sydd wedi ei niweidio gan ddatblygiadau dynol a ffactorau eraill