Sgilean staitistearachd test questions

1

Tha IQ de 118 aig Alex. Cleachd an loidhne as freagarraiche air an diagram gus tuairmse a thoirt air comharra Alex ann an deuchainn eòlas coitcheann.

Scatter diagram showing correlation between IQ and test results with best fit line

2

Fhuair Sheena 17 san deuchainn eòlas coitcheann. Cleachd an loidhne as freagarraiche air an diagram gus tuairmse a thoirt air IQ Sheena.

Scatter diagram showing correlation between IQ and test results with best fit line

3

Fhuair Ahmed 16 ann an deuchainn Matamataig, ach chaill e an deuchainn Saidheans.

Cleachd co-aontar na loidhne as freagarraiche airson tuairmse dhen sgòr aig Ahmed san deuchainn Saidheans.

Scatter diagram showing correlation between test results with best fit line and y=½x + 10

4

Fhuair Bobby 37 ann an deuchainn Matamataig, ach chaill e an deuchainn Saidheans.

Cleachd co-aontar na loidhne as freagarraiche airson tuairmse dhen sgòr aig Bobby san deuchainn Saidheans.

Scatter diagram showing correlation between test results with best fit line and y=½x + 10

5

Fhuair Scott 24 ann an deuchainn Saidheans, ach chaill e an deuchainn Matamataig.

Cleachd co-aontar na loidhne as freagarraiche airson tuairmse dhen sgòr aig Scott san deuchainn Matamataig.

Scatter diagram showing correlation between test results with best fit line and y=½x + 10