Effeithiolrwydd personol

1

Beth yw sgil meddal?

2

Pa un o’r canlynol sy’n sgil pobl?

3

Beth yw cynllun datblygu?

4

Beth yw rôl trysorydd?

5

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o eithafion sy’n cael eu defnyddio yn Nangosydd Math Myers-Briggs?

6

Sut gall Dangosydd Math Myers-Briggs wella’r broses o weithio mewn tîm?

7

Pa eiriau allweddol ddylet ti eu hystyried wrth wneud hunanwerthusiad?

8

Beth yw rhanddeiliad?

9

Beth yw myfyrdod?

10

Beth yw ystyr blaengaredd?