Cynlluniau datblygu

Wrth ddatblygu effeithiolrwydd personol bydd disgwyl i ti:

 • nodi’r sgiliau personol a/neu’r sgiliau gweithio mewn tîm presennol sy’n berthnasol i dy broject neu her
 • nodi unrhyw sgiliau personol a/neu sgiliau gweithio mewn tîm ychwanegol rwyt ti’n debygol o fod eu hangen
 • cynllunio ar gyfer datblygu a gwella sgiliau

Archwiliad sgiliau

Mae archwiliad sgiliau yn gallu asesu arbenigedd mewn sgiliau amrywiol. Mae’n bwysig dadansoddi archwiliad sgiliau ar ôl iddo gael ei gwblhau, oherwydd mae'n nodi pa sgiliau mae angen eu datblygu.

Dylet ti feddwl pa sgiliau sydd eu hangen er mwyn cyflawni dy weithgaredd cymunedol. Bydd y gweithgaredd cymunedol yn un o’r canlynol:

 • cyfle cymdeithasol/lles
 • cyfle i wella’r gymdogaeth
 • cyfle i hyfforddi

Dylai archwiliad sgiliau nodi’r pwyntiau a ganlyn:

 • pa fath o sgiliau (hy sgiliau pobl neu sgiliau personol)
 • y sgiliau sydd eu hangen
 • sgil nad oes gen ti ar hyn o bryd
 • sgil rwyt ti wedi ei ddefnyddio yn y gorffennol, ond nad wyt ti’n arbenigwr ar ei ddefnyddio
 • sgil rwyt ti’n ei ddefnyddio’n rheolaidd ac rwyt ti’n teimlo’n hyderus i’w ddefnyddio
Tabl i nodi math o sgiliau a sgiliau sydd eu hangen. Mae ticiau yn nodi os nad yw'r sgil gen i ar y funud, sgil rydw i wedi ei ddefnyddio ond nid yn arbenigwr arno, a sgil rydw i'n ei ddefnyddio'n amlBydd archwiliad sgiliau clir yn nodi pa sgiliau bydd angen eu datblygu