Sgiliau pobl

Yn gyffredinol, mae sgiliau pobl yn enghreifftiau o sgiliau meddal, ac maen nhw'n gallu cynnwys y canlynol.

Diagram petalau o Sgiliau pobl; Bod yn agored, Siarad, Perswadio, Arweinyddiaeth, Gwrando gweithredol, Gweithio mewn tîm

Gweithio mewn tîm

Mae hyn yn golygu deall rolau a chyfrifoldebau pawb. Mae hefyd yn golygu hyrwyddo perthynas gadarnhaol gyda phobl eraill drwy ddefnyddio ymddygiadau priodol gan gynnwys cydweithredu, cyfaddawdu, annog a dangos parch.

Bod yn agored

Mae bod yn agored yn golygu gallu ymddwyn a chyfathrebu yn onest gyda gwahanol fathau o bobl. Dyma’r gwrthwyneb i guddio gwybodaeth oddi wrth bobl eraill.

Siarad

Dyma sgil sy'n golygu gallu cyflwyno gwybodaeth yn hyderus ac yn glir i bobl. Gallai hyn olygu siarad ag un person yn unig neu â grŵp mawr o bobl.

Perswadio

Mae hyn yn golygu gallu cael pobl eraill i gefnogi dy syniadau neu dy gynigion di.

Arweinyddiaeth

Dyma’r gallu i gyfathrebu ac arwain pobl eraill tuag at nod neu weledigaeth. Mae arweinwyr yn gallu perswadio pobl eraill a sicrhau newid neu ganlyniadau cadarnhaol.

Gwrando gweithredol

Mae pobl sydd â’r sgil hwn yn gallu gwrando heb dorri ar draws. Maen nhw'n gallu rhoi eu holl sylw i’r hyn mae rhywun arall yn ei ddweud. Byddan nhw'n gofyn cwestiynau ac yn meddwl yn ofalus am beth sy’n cael ei ddweud er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn deall yn iawn.