Ymarfer cyfrifo amlder cymharol

Rho gynnig ar y cwestiynau enghreifftiol hyn am amlder cymharol.

Question

Gofynnwyd i {100} o bobl a oedden nhw’n llaw chwith. Atebodd pedwar yn gadarnhaol. Beth ydy amlder cymharol bod yn ‘llaw chwith’?

Yr amlder cymharol ydy \frac{4}{100} = \frac{1}{25} neu {0.04}.

Question

Cymerwyd cownter gwyn o fag oedd yn cynnwys cownteri gwahanol liwiau, ac wedyn ei roi’n ôl. Cafodd hyn ei wneud nifer fawr o weithiau. Gwelwyd mai {0.3} oedd amlder cymharol cael cownter gwyn. Os oedd {20} o gownteri yn y bag, amcangyfrifa nifer y cownteri gwyn.

Amlder cymharol y cownteri gwyn ydy {0.3}, ac mae {20} cownter yn y bag, felly, fel amcangyfrif, {0.3}\times{20} = {6} cownter gwyn yn y bag.

curriculum-key-fact
Dim ond fel amcangyfrif y gallwn ni ddefnyddio amlder cymharol.
Move on to Test
next