Cynllunio a threfnu

1

Beth yw gwirfoddoli?

2

Beth yw’r gymuned leol?

3

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o berygl corfforol?

4

Beth yw’r camau sy’n cael eu hargymell os yw tasg yn dasg pwysigrwydd uchel a brys isel?

5

Beth yw nod?

6

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o amcan priodol?

7

Beth yw’r ail gam yn y broses rheoli prosiect?

8

Beth yw siart Gantt?

9

Beth yw ystyr blaenoriaethu wrth reoli amser?

10

Beth mae oedi yn ei olygu?