Cychwyn – awdurdodi’r cynllun

Y cam cyntaf fydd creu manyleb project neu gynllun gweithredu er mwyn:

  • disgrifio pwrpas a nodau’r project
  • nodi’r paramedrau, ee yr amserlenni a’r gyllideb
  • nodi’r bobl a fydd yn cymryd rhan
  • nodi sut bydd y tîm yn gweithio gyda’i gilydd (os yw’n berthnasol) drwy benderfynu ar faterion fel pa mor aml bydd angen cynnal cyfarfodydd
  • penderfynu sut i adolygu llwyddiant y project
  • monitro cynnydd y project

Wrth ddewis lleoliad gwirfoddoli, bydd angen i ti ddarllen briff yr aseiniad yn ofalus, ac yna trafod cynlluniau gydag aelodau eraill y tîm a/neu dy athro/athrawes/tiwtor.