Rheoli project

Mae rheoli project yn ymwneud â rhoi gwybodaeth, sgiliau, offer a thechnegau ar waith er mwyn cyflawni gofynion y project.

curriculum-key-fact
Drwy reoli project yn effeithiol, byddi di'n fwy tebygol o sicrhau’r canlyniad rwyt ti'n dymuno ei gael.

Mae’n bosibl rhannu’r broses rheoli project yn bum cam neu broses.

Diagram hecsagonol 'Pum proses' - Cychwyn: Awdurdodi'r gwaith, Cynllunio: Cynllunio'r gwaith, Gweithredu: Rhoi'r cynllun ar waith, Mentora a rheoli: Rheoli'r cynllun, Gorffen: Dod â'r cynllun i ben.