Y gymuned leol

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli mewn cymuned leol. Gall y cyfleodd gynnwys:

 • cyfleoedd cymdeithasol a lles
 • gwella cymdogaeth
 • hyfforddi
curriculum-key-fact
Grŵp o bobl sy’n rhannu’r un lleoliad yw’r gymuned leol. Gallai’r lleoliad hwn fod yn ysgol, pentref, tref neu ddinas.

Cyfleoedd cymdeithasol a lles

Mae cyfleoedd cymdeithasol a lles yn ymwneud ag:

 • ymweld yn rheolaidd â chartref gofal i gadw cwmni i rywun fydd yn mwynhau'r cyfle i gael sgwrs
 • helpu i redeg grŵp ieuenctid
 • cymryd rhan mewn cynlluniau, ee y banc bwyd lleol

Gwella cymdogaeth

Mae hyn yn golygu gwneud yr ardal leol yn well. Gallai gynnwys:

 • gwneud ardal yn fwy diogel drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd casglu sbwriel
 • gwneud amgylchedd yn fwy dymunol drwy greu murlun
 • helpu i adfer ardal o harddwch naturiol, fel gardd sydd wedi mynd yn wyllt

Hyfforddi

Techneg i helpu eraill i wella, datblygu neu ddysgu sgiliau newydd yw hyfforddi. Mae’n weithgaredd sydd wedi’i gynllunio ac mae’n digwydd yn rheolaidd. Mae’n canolbwyntio ar gyrraedd targedau neu gael canlyniadau mesuradwy. Gallai hyfforddi gynnwys:

 • hyfforddi plant ifanc mewn chwaraeon
 • hyfforddi pensiynwyr i ddefnyddio TG
 • hyfforddi rhywun i siarad iaith arall

Mae cymryd rhan mewn cyfleoedd cymdeithasol a lles, gwella cymdogaeth neu gyfleoedd hyfforddi yn helpu pobl i feithrin ymdeimlad o hunan-werth, hunan-barch a hunanhyder. Mae’n cael ei ystyried yn gyffredinol fel profiad buddiol iawn.

quote
Peidiwch byth â diystyru eich gallu i wneud bywyd rhywun arall yn well – hyd yn oed os nad ydych byth yn gwybod hynny.Greg Louganis, deifiwr Olympaidd o America