Gwaith gwirfoddol

Mae gwirfoddoli yn golygu unrhyw weithgaredd lle mae rhywun yn treulio amser yn gwneud rhywbeth sydd o fudd i’r amgylchedd, i unigolyn neu i grwpiau o unigolion heb dderbyn tâl am wneud hynny.

Mae gwirfoddoli yn fuddiol oherwydd:

  • mae’n gyfle i bobl roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned
  • mae'n gyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol
  • mae’n gyfle i ehangu gwybodaeth a phrofiadau
  • mae’n gyfle i ddatblygu a gwella sgiliau, ee bydd gwirfoddoli mewn clwb ieuenctid yn datblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cynllunio, trefnu a chyfathrebu
Delwedd montage yn cynnwys pedair enghraifft o wirfoddoli: merch ifanc yn gofalu am wraig oedrannus, pobl ifanc yn casglu sbwriel, pobl ifanc yn didoli rhoddion, merch ifanc yn gofalu am blentyn anabl