Strwythur cymdeithas

Roedd cymdeithas oes Elisabeth wedi’i strwythuro’n gadarn ac roedd disgwyl i bawb wybod eu lle o fewn y strwythur hwnnw. Roedd hierarchaeth llym, gyda’r rhan fwyaf yn credu mai gorchymyn Duw oedd hynny.

Strwythur pyramid o’r Gadwyn Bod.

Gellid ychwanegu haenau pellach o fewn y strwythur cyffredinol hwn. Yng Nghymru a Lloegr oes Elisabeth, islaw’r uchelwyr ac uwchlaw’r werin, byddai:

Roedd bywyd ar gyfer 20 i 30 y cant isaf y boblogaeth yn anodd iawn, gyda nifer ohonyn nhw wastad ar fin newynu. Roedd y sefyllfa’n waeth yn ystod y cyfnod hwn oherwydd prisiau’n codi, cynaeafau gwael a diweithdra.

Cynnydd mewn cyfoeth

Cynyddodd nifer o uchelwyr a masnachwyr eu cyfoeth yn ystod y cyfnod hwn.

  • Roedd nifer wedi prynu tir wrth i Harri VIII ddiddymu’r mynachlogydd.
  • Ehangu masnach tramor yn Ewrop a thu hwnt.
  • Buddsoddi mewn cwmnïau masnachu.
  • Dyfarnu monopolïau.
  • Elw gwerthiant gwlân.