Rhannau o gylch

A wyt ti’n cofio rhai rhannau allweddol o’r cylch?

  • arc yw rhan o gylchyn y cylch
  • sector yw rhan sy’n cael ei ffurfio gan ddau radiws ac arc
  • cord yw llinell syth sy’n cysylltu dau bwynt ar gylchyn cylch
  • segment yw rhan sy’n cael ei ffurfio rhwng arc a chord
Diagram yn dangos rhannau allweddol o’r cylch, wedi eu labelu â cord, segment, sector ac arc.