Effeithiau

Mae llosgfynyddoedd yn cael effaith fawr ar yr ardal o’u cwmpas. Maen nhw’n cynhyrchu lludw, lafa, bomiau folcanig, llifoedd pyroclastig a laharau. Mae lludw o losgfynyddoedd mawr yn gallu effeithio ar hinsoddau byd-eang. Mae echdoriadau grymus hefyd yn gysylltiedig â llifoedd pyroclastig anferth a bomiau folcanig.

(Cynnwys Saesneg)

Gall llosgfynyddoedd gael effeithiau cadarnhaol a negyddol.

Effeithiau cadarnhaol

  • Mae egni geothermol yn ymwneud â defnyddio gwres sydd yn y Ddaear i gynhyrchu trydan. Gall egni geothermol gael ei gynhyrchu mewn ardaloedd lle mae magma yn agos at yr arwyneb. Mae hyn yn dda er mwyn cynyddu’r defnydd o egni adnewyddadwy.
  • Mae lludw sy’n cael ei fwrw allan gan y llosgfynydd yn wrtaith da i briddoedd.
  • Mae llosgfynyddoedd yn denu llawer o ymwelwyr, sy’n mwynhau’r golygfeydd dramatig.
  • Mae magma sy’n codi’n dod â mwynau gwerthfawr i’r arwyneb, gan greu cyfleoedd mwyngloddio.

Effeithiau negyddol

  • Mae llosgfynyddoedd yn beryglus. Maen nhw’n gallu lladd pobl a difrodi eiddo.
  • Gall gweithgaredd economaidd ddioddef gan ei bod yn anodd i fusnesau weithredu ar ôl echdoriad.
  • Mae cynefinoedd a thirweddau’n cael eu difrodi gan lifoedd lafa.

Mae pobl yn dewis byw yn agos at losgfynyddoedd oherwydd effeithiau cadarnhaol, ond gall hyn olygu eu bod mewn perygl mawr.

Effeithiau cadarnhaol llosgfynyddoedd: defnyddio egni geothermol i gynhyrchu trydan; ymwelwyr yn dod i weld golygfeydd dramatig. Effeithiau negyddol: difrod i dirweddau, eiddo a busnesau.