Adeiledd llosgfynyddoedd

Mae gan losgfynyddoedd nodweddion penodol:

  • siambr fagma - dyma lle mae’r graig dawdd yn cael ei storio o dan y ddaear
  • prif agorfa - dyma’r sianel (neu sianeli) y mae magma yn teithio ar ei hyd i gyrraedd arwyneb y Ddaear
  • agorfa eilaidd - efallai y bydd rhywfaint o’r magma yn dianc drwy ochr y llosgfynydd, yn enwedig os yw’r brif agorfa wedi cau
  • crater - mae hwn i’w weld ar ben y llosgfynydd ac mae’r magma yn echdorri ohono
Mae magma yn dod o’r siambr magma o dan y llosgfynydd. Mae’n teithio drwy’r brif agorfa i’r crater. Gall agorfeydd eilaidd ffurfio ar ochr y llosgfynydd. Gall y magma ffrwydro fel bomiau folcanig.
curriculum-key-fact
Magma yw’r deunydd tawdd sydd y tu mewn i’r ddaear (llosgfynydd), a lafa yw’r deunydd tawdd sy’n cael ei fwrw allan o losgfynydd ac sydd wedyn yn oeri ac yn troi’n solid.