Dùthchail test questions

1

Dè th’ ann an iomairtean eile?

2

Dè an eas-bhuannachd a tha an cois a bhith a' cleachdadh innealan air tuathanas?

3

Dè th' ann an talamh air a chur a thaobh?

4

Dè na rudan a bhios tuathanaich a’ dèanamh a th’ air a phàigheadh le Sgeamachan Stiùbhardachd Àrainneachd?

5

Dè na h-atharrachaidhean a tha air tighinn air an dealbh-tìre dhùthchail ann an dùthchannan leasaichte, mar an RA?

6

Dè th' ann an tuathanachas bith-beò?

7

Ainmich eas-bhuannachd air todhar gallda a chleachdadh.

8

Ainmich eas-bhuannachd air sìol High Yield Variety (HYV) a chleachdadh.

9

Dè tha na bhuannachd air bith-chonnadh a chleachdadh?

10

Dè na h-atharrachaidhean a thàinig air an dealbh-tìre dhùthchail sna h-Innseachan?