Atharrachaidhean san dealbh-tìre dhùthchail

Leasachaidhean ùra ann an tuathanachas

Achaidhean air dealbh-tìre dhùthchail
Achaidhean air dealbh-tìre dhùthchail

A' leasachadh gnìomhachasan mòra àiteachais

Tha iomadh atharrachadh air tighinn air dòighean tuathanachais o chionn beagan bhliadhnaichean ann an dùthchannan leasaichte mar an RA. Chì thu iad sin san diagram.

Leasachaidhean ˘ra ann an tuathanachasLeasachaidhean ùra ann an tuathanachas