Astudiaeth achos – Tariq Khamisa

Cafodd mab 20 mlwydd oed Azim Khamisa, Tariq, a oedd yn gweithio'n rhan-amser yn dosbarthu pizza yn San Diego yn UDA i dalu am ei astudiaethau, ei saethu'n farw yn 1995. Cafodd ei ladd gan fachgen yn ei arddegau, o'r enw Tony Hicks, a oedd yn perthyn i gang y Black Mob. Hicks oedd y bachgen 14 mlwydd oed cyntaf i wynebu achos llys fel oedolyn yn nhalaith Califfornia. Cafodd ei farnu'n euog, a chafodd ddedfryd o garchar am 25 mlynedd am lofruddio Tariq.

Sefydlodd Azim Khamisa Sefydliad Tariq Khamisa, yn enw ei fab. Mae'r sefydliad wedi ymrwymo i “atal plant rhag lladd plant”.

Mae Azim yn Fwslim Sufi, ac ar ôl colli ei fab, trodd at ei ffydd. Drwy weddïo, yn y pen draw gallodd faddau i Tony.

quote
Rydych chi'n maddau er eich mwyn chi, oherwydd mae'n eich symud chi ymlaen. Mae’r ffaith ei fod hefyd yn gallu iacháu'r drwgweithredwr yn goron ar y cyfan.Azim Khamisa
Ffotograff o Azim Khamisa
Drwy ei ffydd, gallodd Azim Khamisa faddau i lofrudd ei fab
Move on to Test
next