Dysgeidiaethau Islamaidd am faddeuant

Mae dysgeidiaethau Islamaidd am faddeuant i'w cael mewn adnodau yn y Qur'an ac mae dysgeidiaeth y Qur'an yn annog Mwslimiaid i faddau drygioni.

Y term sy'n cael ei ddefnyddio yw 'pardwn'. Mae hyn yn golygu maddau i bobl sydd wedi gwneud drwg, yn yr un modd ag y bydd Allah yn maddau i bobl ar Ddydd y Farn am bethau maen nhw wedi'u gwneud.

Mae Mwslimiaid yn credu nad oes neb yn berffaith, a bod pawb yn gallu gwneud drwg ac yn haeddu maddeuant.

quote
(O chi sydd wedi credu, yn wir, ymysg eich priod a'ch plant mae gelynion i chi, felly gwyliwch rhagddynt. Ond...) os ydych yn rhoi pardwn ac yn diystyru ac yn maddau - yna yn wir, mae Allah yn Faddeugar ac yn Drugarog.Qur'an 64:14
quote
A pha bynnag drychineb sy'n eich taro - dyna y mae eich dwylo wedi'u haeddu; ond mae ef yn maddau llawer.Qur'an 42:30